V květnu se portfolio teplických map rozrostlo o dva kusy.

     Prvním je Zámecká zahrada Duchcov. Mapu vytvořili loni Martin Klein a Michal Žejdlík. Pro námi pořádané letošní krajské kolo přeboru škol Michal mapu převedl do nového sprintového klíče (jiná značka pro mosty, ekvidistance 2 metry), domapoval školu a provedl revizi porostů. Mapa byla vydána v programu výukových map. Grafiku, legendu a tisk dělal Kartum. Balík čistých map byl předán škole ZŠ Antonína Sochora v Duchcově k používání při výuce. Mapa je evidována na mapovém portálu pod číslem 22 U 008 P, id 12014. Zmapovaná plocha je 0,300 km2. Náhled mapy.

     Druhou je Sportovní ZŠ Antonína Sochora Duchcov. Mapku školního hřiště vytvořil Michal Žejdlík v měřítku 1 : 700. Bude vyžívána školou pro výuku. Zmapovaná plocha je titěrných 0,0077 km2. Mapa nemá evidenční číslo a na mapovém portále je pod id 12237. Náhled mapy.