Ve středu 2.4. jsme uspořádali okresní kolo celostátní soutěže 'Přebor škol v OB', kterou pořádá Český svaz orentačních sportů a Asociace školních sportovních klubů. Startovalo na něm 184 dětí ze 13ti škol teplického okresu. Podrobnosti k závodu, výsledky a fotografie ze závodu najdete v sekci pořádání.

     Poděkování patří závodníkům za reprezentaci škol, ZŠ Na Stínadlech za poskytnutí zázemí a Městu Teplice za finanční podporu realizace této akce. Poděkování patří také pořadatelům z řad našeho oddílu (mnozí z nich si na akci museli čerpat den ze své dovolené), za perfektní realizaci celé akce.