V pátek 21. 6. v odpoledních hodinách pořádala  svůj sportovní den i akciová společnost Czech Aerosol. Nabídl jsem se, že svým kolegům v rámci tohoto zápolení připravím orientační běh.

     Ve 14-ti denním předstihu jsem za pomoci Michala dal dohromady mapu dvoru Gymnázia, kde se akce konala a připravil tam sprintový závod s deseti kontrolami a SportIdentem. Akce se zúčastnilo 18 závodníků kteří si OB ve většině případů vyzkoušeli poprvé. Orientační běh se všem velmi líbil a nápad jej začlenit do programu soutěží byl kvitován. Pro úplnost dodávám, že v ženách vyhrála Jitka Jelínková a v mužích Jan Eiselt.

 

Obr.: Ukázka trati.