V pondělí večer se v Děčíně konal již 19. ročník Svatováclavského OB. Hlavním organizátorem byl Matěj Burda. Mapa Popovičák byla v měřítku 1 : 5 000 (ale značky i kolečka kontrol byly ve velikosti pro desítku, tedy špatně čitelné). Část prostoru jsme znali z loňského Mikulášského nočního závodu. To se mapa jmenovala Za trnkovým keřem a start byl u hřiště na SZ okraji mapy. Mapa byla domapována přes Popovický vrch (356 m. n. m.) a do vilové čtvrti Letná. Zde byl i start.

     Bylo volné pořadí kontrol (celkem 16). A pouze tři kategorie: muži, ženy, děti. Hromadný start se uskutečnil v 18:30, tedy ještě za světla, ale během závodu již bylo nutno použít čelovky. Asi všichni dobíhali za plné tmy.

     My jsme měli na startu jen 3 zástupce. Martin Klein doběhl druhý v mužské kategorii. Mezi ženami Eliška Žejdlíková doběhla jen těsně třetí (49 sekund).

 

Ženy (10)
 1. Havlová Adéla (BOR)   50:21
 3. Žejdlíková Eliška    65:02

Muži (13)
 1. Bílý Jakub (DOK)    36:29
 2. Klein Martin      42:59
 5. Žejdlík Michal     46:45