S lítostí a smutkem oznamujeme, že nás ve věku 55 let navždy opustil náš kamarád, dlouholetý člen oddílu Boris Kovář. Přesto, že jej život ‚zavál‘ do Lysé nad Labem, zůstal věrný našemu oddílu a podílel se nadále na jeho sportovní a organizační činnosti. 

Smuteční obřad proběhne v úterý 17.5.2022 ve 13 hodin ve smuteční síni v Lysé nad Labem. Uchovejme si vzpomínky na příjemné chvíle strávené v jeho společnosti.

 

boris kovar2