Prosím všechny, kdo stále chtějí být členem našeho oddílu o zaplacení:

členských (děti do 18 let včetně - 50 Kč, dospělí 100 Kč) a

registračních poplatků ( děti 0-10 - 0Kč, 11 - 14 let včetně 40 Kč , 15 a více 100Kč).

Plaťte prosím nejpozději do 20.12.2018 na účet 107-5586390247/0100.

Do konce roku musíme odeslat seznamy a platby za skutečné členy.

V případě pozdější platby je přirážka 100% (neplatí pro nově příchozí v roce 2019)

Dík

K