Neděle navázala dalšími dvěma závody ještědské oblasti u Rumburku. Dopoledne se běžel závod ve sprintu, odpoledne pak závod na krátké trati. Počasí bylo chladné, možná byla teplota o 2 °C vyšší než v sobotu. Oba závody měly stejné shromaždiště, takže nebylo nutno mezi závody přejíždět. Nebylo však k dispozici žádné kryté shromaždiště, takže jsme trávili čas mezi závody převážně v autech, která poskytovala alespoň trochu lepší tepelnou pohodu.

Start sprintu byl zahájen v 10 hodin. Mapa ‚Rumburk PODHÁJÍ‘ měla měřítko 1 : 4 000, e = 2m a byla zcela nová. Zajímavostí bylo, že nadpis a layou mapy byly orientovány na západ. Aspoň že čísla kontrol u koleček a popisy na mapě byly orientovány na sever. Při závodě se několikrát překonával potok, v jehož okolí byly rozsáhlé bažinky. Bylo časné jaro, takže bažinky byly i na mnoha jiných místech, absolvovat závod v suchých botách nešlo. Pořadatelé mne nachytali hned na první kontrole. Přiběhl jsem k výraznému stromu, kam jsem měl podle mapy doběhnou, a protože lísteček pro roznos byl lépe čitelný než číslo na krabičce, přečetl jsem číslo z lístečku. Bylo jiné, než jsem potřeboval, a vydal jsem se tedy hledat jiný strom. Nakonec jsem se vrátil ke stejnému stromu, kde jsem zjistil, že čísla z roznosových lístečků nesouhlasí s čísly SI krabiček a byl jsem už před tím na správném místě. Dál jsem si již roznosových lístečků nevšímal, a vše ostatní proběhlo bez problémů.

Na odpolední závod se sešlo více závodníků. Asi proto, že se jednalo o první letošní závod na krátké trati. Všechny předcházející byly sprinty a pro některé závodníky sprinty nejsou přitažlivé. Použita byla mapa ‚Rumburk ZÁTIŠÍ‘ a byla v měřítku 1 : 10 000, e=5m, stav III/2022. Čas nula byl ve 14:30 hod. Start byl na stejném místě, pouze cíl se posunul o 200 m. Většina kategorií běhala v jiném prostoru než dopoledne. Do prostoru dopoledního závodu jsem viděl zaběhnout jen několik jednotlivců. Pro mne překvapivě jsem první kontrolu měl kousek vedle sběrky, ale brzo jsem to zjistil, takže to nebyla žádní komplikace. Orientaci zjednodušovala železniční trať, která vedla středem mapy. Na východní straně byla mapa ukončena frekventovanou silnicí, takže se dala vzdálenost od silnice odhadovat hlukem projíždějících aut. Terén byl rovinatý a hodně ‚zelený‘, opět se překonával potok. Bylo však všude dosti orientačních bodů, podle kterých se dalo orientovat. Umístění kontrol bylo pestré. Stavba trati i prostor se mi velmi líbil.

První nebyl žádný člen našeho oddílu, ale několik medailových umístění tam bylo. Na druhém pólu jsou pak ale i diskvalifikace. Katka ‚diskla‘, pro zranění ramene, o příčině diskvalifikací ostatních nemám informace.

Výsledky sprintu:

D20 2.50 km, 60 m, 19 kontrol  (2)               
  1. Šritrová Lenka           TUR 25:20          
  2. Žejdlíková Eliška        LTP 27:21   + 2:01
                                                 
D21L 2.70 km, 70 m, 19 kontrol (17)              
  1. Rufferová Iva            TUR 21:50          
  9. Pavlová Martina          LTP 28:52   + 7:02
 10. Johnová Lenka            LTP 29:08   + 7:18
                                                 
D50 2.20 km, 50 m, 15 kontrol (9)                
  1. Patzeltová Beatrice      LDC 22:12          
  7. Riby Kateřina            LTP 31:27   + 9:15
                                                 
H14 1.70 km, 25 m, 14 kontrol (14))              
  1. Šebelka Matěj            VLI 10:56          
  3. Šašek Jakub              LTP 11:51   + 0:55
                                                 
H16 2.40 km, 60 m, 19 kontrol (8)                
  1. Hyxa Jan                 VLI 18:15          
  5. Šimek Vojtěch            LTP 30:16   + 12:01
  7. Riby Philip              LTP 33:56   + 15:41
                                                 
H21L 3.20 km, 80 m, 24 kontrol (29)              
  1. Pavlovec Dan             BOR 20:35          
 28. Riby Thomas              LTP 62:36   + 42:01
                                                 
H45 2.40 km, 60 m, 19 kontrol (15)               
  1. Krejčí Jaroslav          BOR 18:51          
  9. Šašek Jan                LTP 30:07   + 11:16
                                                 
H50 2.60 km, 70 m, 21 kontrol (24)               
  1. Pompe Tilo               24D 18:04          
  3. Žejdlík Michal           LTP 22:54   + 4:50
 14. Pavel Petr               LTP 29:25   + 11:21
 15. Bruner Luboš             LTP 29:32   + 11:28
 17. Kruschina Jan            LTP 30:13   + 12:09
                                                 
H55 2.50 km, 60 m, 21 kontrol (3)                
  1. Kaufmann Kay-Uwe         800 21:56          
  2. Šimek Stanislav          LTP 37:22   + 15:26
                                                 
H60 2.20 km, 50 m, 15 kontrol (2)                
  1. Vydra Pavel              PEN 31:52          
  2. Eiselt Miloš             LTP 33:59   + 2:07
                                                 
P 1.40 km, 30 m, 12 kontrol (21)                 
  1. Kunášek Martin           VLI 18:11          
  9. Kruschinová Jana         LTP 28:32   + 10:21
 10. Votíková Dominika        LTP 28:36   + 10:25

Výsledky krátká trať:

D20 3.60 km, 80 m, 15 kontrol (2)                
  1. Šritrová Lenka           TUR 45:29          
  2. Žejdlíková Eliška        LTP 55:17   + 9:48
                                                 
D21L 5.30 km, 60 m, 23 kontrol (15)              
  1. Rufferová Iva            TUR 44:25          
 11. Pavlová Martina          LTP 59:40   + 15:15
 14. Johnová Lenka            LTP 65:12   + 20:47
                                                 
D50 3.50 km, 50 m, 15 kontrol (11)               
  1. Rejholcová Andrea        BOR 39:36          
     Riby Kateřina            LTP  DISK          
                                                 
H14 3.00 km, 30 m, 11 kontrol (19)               
  1. Šebelka Matěj            VLI 22:17          
  2. Šašek Jakub              LTP 22:21   + 0:04
                                                 
H16 3.10 km, 50 m, 14 kontrol (12)               
  1. Zurynek Jan              TJN 20:42          
  8. Šimek Vojtěch            LTP 35:32   + 14:50
 12. Riby Philip              LTP 51:58   + 31:16
                                                 
H21L 7.10 km, 140 m, 29 kontrol (32)             
  1. Hradec Pavel             TUR 45:06          
     Riby Thomas              LTP  DISK          
                                                 
H45 5.00 km, 70 m, 21 kontrol (16)               
  1. Wetzel Hendryk           500 42:52          
 15. Šašek Jan                LTP 86:54   + 44:02
                                                 
H50 4.70 km, 70 m, 21 kontrol (28)               
  1. Pompe Tilo               500 37:09          
  3. Žejdlík Michal           LTP 41:10   + 4:01
 10. Pavel Petr               LTP 51:48   + 14:39
 15. Bruner Luboš             LTP 54:03   + 16:54
 17. Kruschina Jan            LTP 57:40   + 20:31
                                                 
H55 4.70 km, 70 m, 21 kontrol (7)                
  1. Pavlovec Petr            BOR 50:18          
  6. Šimek Stanislav          LTP 91:38   + 41:20
                                                 
H60 3.60 km, 50 m, 13 kontrol (14)               
  1. Vydra Pavel              PEN 53:13          
  2. Eiselt Miloš             LTP 58:55   + 5:42
                                                 
P 2.30 km, 30 m, 9 kontrol (25)                  
  1. Válek Ondřej             400 22:14          
 14. Kruschinová Jana         LTP 36:06   + 13:52
 15. Votíková Dominika        LTP 36:07   + 13:53