Ivan VeselýNení to dávno, kdy Ivan Veselý v plné duševní svěžesti oslavil obdivuhodnou devadesátku. Spolu se svou ženou Eliškou pozorně a s velkým zájmem sledovali dění ve sportovním prostředí a to nejenom v odvětví orientačního běhu. Dne 12. března 2021 Ivan zemřel. Orientačním závodům se věnoval od počátku padesátých let v Ústí n. L. Na 2. Mistrovství ČSR, které se konalo v Maletíně poblíž Olomouce, spolu s L. Lochmanem a L. Veverkou zvítězili v mužské kategorii tříčlenných hlídek. V roce 1956 začal působit v turistickém oddíle TJ Lokomotiva Teplice, kde se stal předsedou a výrazně stoupal zájem o závodní a tréninkovou činnost. Oddíl v této době patřil mezi nejaktivnější v ČSR a zaznamenal nejenom sportovní ale i pořadatelské úspěchy. Na Mistrovství ČSSR v roce 1960 v Oseku u Duchcova spolu s Láďou Svobodou zvítězili v kategorii dvoučlenných hlídek „muži A“ (obdoba dnešní kategorie E). Od roku 1974 oddíl prošel další kvalitativní změnou, objevují se první speciální mapy zpracované podle klíče IOF, začínají pravidelné tréninky na těchto mapách. I zde spolu se svou ženou odvedli záslužnou trenérskou práci, oddíl mládeže byl velmi početný a bylo dosahováno výborných sportovních výsledků. Tréninky a soustředění byly zajímavé, často okořeněné skautskými zajímavostmi. Ivan pocházel ze skautské rodiny a po celospolečenských změnách v roce 1989 se zasloužil o obnovení skautingu v Teplicích.

Ivane děkujeme za vše co jsi pro nás udělal, budeme vzpomínat.