V sobotu 27.4.2013 jsme završili několikaměsíční přípravy na uspořádání závodu ještědské oblasti. Protože závodníci z JO nejsou (tak jako my) zvyklí jezdit takovou dálku na závody, strachovali jsme se o jejich dostatečnou účast. Závod byl vyhlášen jako Mistrovství JO, což zvedlo prestiž závodu a některé účastníky to mohlo nalákat.

     Akce byla dále propagována v německém kalendáři a byla pro něj zřízena německá varianta webových stránek závodu. Prostřednictvím  mailu pak byli pozvány i kluby sousedních oblastí.  Z vyjádření závodníků se však domnívám, že nejvíce závodníků přilákala atraktivita terénu.  Celá snaha získat více závodníků se vyplatila a přilákali jsme na závod rekordní účast 348 závodníků z ČR a Německa. Dorazila i skupina předem nepřihlášených Poláků.


     Z hlediska pořadatelství probíhal závod perfektně, i když se vyskytl  jeden kritický moment.  Petr Pavel, klíčová osoba pro tisk map, byl v nejhorším možném momentě hospitalizována v nemocnic. Naštěstí  vše dokázal zorganizovat i z nemocnice.


     S dostatečným počtem pořadatelů jsme vše stíhali a závod proběhl dle harmonogramu na minutu přesně. Jednotliví vedoucí úseků věděli co je potřeba udělat a vše připomínalo dobře promazaný stroj. Problém nebyl ani s roznosem a umístěním kontrol. Proti průběhu závodu nebyl vznesen žádný protest. Závodníci vracející se z lesa ve velké většině vyjadřovali  svou spokojenost s terénem a stavbou tratí.


     Spokojenost byla i s vybraným shromaždištěm a jeho zázemím. Autokemp sice neplánovaně neotevřel domluvený bufet, ale potřeby závodníků uspokojil náš stánek s výbornými buchtami.


     Velmi se též líbil dětský závod, který proběhl na pěkné ručně malované mapce a byl doplněn o dětské atrakce. Zúčastnilo se ho 85 dětí.  Děti si po absolvování odnášeli plyšové a nafukovací hračky a další drobnosti.


     Naše mládež do 15 let se závodu taktéž účastnila. Mistrem JO se stala v kategorie D12 Zuzana Matějková, v H12 Jakub Bílý. V kategorie H21K zvítězil věkem ještě žák Lukáš Matějka. V H10L jsme přidali dva medailisty: 1. Jan Šašek, 3. Artur Clark. Na 3. místo v kategorii D14 ještě dosáhla Karolína Žejdlíková. Umístění dalších našich závodníků si prohlédněte ve  výsledcích umístěných na stránkách závodu.


     Dovolte mi, abych závěrem jako ředitel závodu poblahopřál všem medailistům k umístění a celému pořadatelskému týmu ke skvělému pořadatelskému výkonu!  Poděkování rovněž patří všem sponzorům této akce za poskytnuté dary a pomoc.