Vezmu to pěkně od začátku ale velmi stručně. První závod se běžel nedaleko norského Osla 31.10.1897. Startovalo v něm 8 mužů na trati dlouhé 10,5 km se třemi kontrolami. Vítěz doběhl v čase 1:41:07. Byla použita mapa určená pro turisty a lyžaře. Výsledky i mapa se dochovaly. OB se rozšiřoval postupně do Švédska, Finska a počátkem 20. století do Švýcarska. Jednalo ,se vždy o sportovní soutěž jednotlivců. Jeho větší rozvoj v Evropě se odehrává až po druhé světové válce. V tehdejším Československu se běžel první závod, přesněji řečeno šel se turistickým tempem, dne 22.10.1950 v Chřibech nedaleko Gottwaldova. Start byl u známé chaty „Na Bunči“. Závodili tříčlenné hlídky, použita byla mapa 1: 75 000 /speciálka tvořená v době Rakouska-Uherska/, mužská trať měřila 13,4 km s 5-ti kontrolami, každý člen hlídky startoval s 5-ti kg zátěže v ruksaku.

První Přebor ČSR se běžel v Jihlavě v roce 1952. Orientační závody /tak se náš sport oficiálně jmenoval a byl organizován při odboru turistiky/ se postupně měnily v ryze sportovní disciplínu, měřil se pouze čas, odpadly vědomostní zkoušky na kontrolách. Závodění ve tříčlenných hlídkách bylo ukončeno v roce 1959 /jak romantická cesta k dnešnímu OB/. Následné závodění již mělo charakter dnešního OB s tím rozdílem, že do roku 1962 se běhalo ve dvoučlenných hlídkách. Od roku 1963 je orientační běh sportem jednotlivců.

První orientační závod v blízkosti Teplic se běžel 4.5.1951 v Ústí n.L. /shromaždiště na hradě Střekov/. O tuto formu sportovní činnosti měli velký zájem členové tehdejších ústeckých turistických oddílů TJ Slovan, Slavoj Severotuk a Lokomotiva. Zde byli aktivní i tepličáci Ivan Veselý, Luboš Veverka a Roman Lochman. V roce 1953 tato trojice vyhrává Přebor ČSR v kategorii MA /dnes muži 21/, v následných letech obsazuje přední místa na velkých závodech. Uvedená trojice přestupuje v roce 1956 do již existujícího oddílu turistiky TJ Lokomotiva Teplice. Vedení oddílu turistiky po JUDr. Holobírkovi přebírá Ivan Veselý a začíná se velice rychle rozvíjet sekce orientačních závodů. O závodění mají zájem nejenom členové oddílu turistiky, aktivní jsou i členové ostatních oddílů TJ, lyžaři, sáňkaři, bobisté, šermíři. Vzniká jeden z předních oddílů v republice, kde 28 závodníků je nositelem 1. výkonnostní třídy, 15 až 20 závodníků si každoročně vybojuje účast na P ČSR. Vedle oddílu dospělých fungují i tři oddíly mládeže. V roce 1960 na Mistrovství ČSSR v Olomouci vyhrává elitní kategorii mužů /MA/ dvojice Ivan Veselý a Vladimír Svoboda. V roce 1959 je oddíl pověřen pořádáním Přeboru ČSR dorostu /Hradišťany, České Středohoří/. V roce 1965 přichází i slabší chvilky oddílu. Řada závodníků se odstěhovala z Teplic, někteří končí závodní činnost, někteří startují za jiné oddíly. I přes útlum činnosti vzniká v roce 1968 v TJ Lokomotiva Teplice samostatný oddíl orientačního běhu. Od odboru turistiky ČSTV je oddělena sekce orientačních závodů a vzniká samostatný Československý svaz orientačního běhu. Dalším mezníkem v rozvoji oddílu je rok 1974. Začíná zpracování speciálních map pro OB, systematická tréninková činnost zejména s mládeží přináší velmi dobré výsledky na oblastní i republikové úrovni.

Tolik k době počátků OB v Teplicích. Nekladu si za cíl „psát“ samostatně dějiny OB na teplicku. Rád bych uvítal vzpomínky zejména starších členů na nejrůznější akce pořádané oddílem, či účasti na závodech /historky, pořádání závodů, úspěchy i neúspěchy, tvorba map, zajímavé osoby atd./ Pokud se rozhodnete dát něco na papír, pokuste se událost datovat /rok, případně měsíc/. Sestavím jakousi databázi událostí v oddíle. Projdu také náš poměrně obsáhlý archív. Naše „novodobé dějiny“ jsou příchodem do oddílu milovníka statistik Michala Žejdlíka dobře mapovány, svojí dobrou informační hodnotu mají i naše internetové stránky