Minulý týden ve středu se uskutečnila akce nazvaná Den s OB na ZŠ Bystřany. Jednalo se o jednoduchý OB pro žáky základní školy (6. – 9. třída). Počasí bylo extrémně pěkné – slunečno a teplota 29 °C.

     Běhalo se na mapě ZŠ Bystřany, 1 : 2 500, 5 m, 2008. Tratě byly dokreslovány ručně. V prostoru bylo 16 kontrol. Každá třída měla jinou trať. Vždy jedna třída v průběhu jedné vyučovací hodiny.

     Celkem startovalo 54 dětí a dva učitelé. Časy byly od 5 do 22 minut.

     Závod jsem připravil já, v den závodu pomáhaly Jitka Žejdlíková, Petra Urbanczyková, Eliška a Karolína Žejdlíková.

     Stejná akce se uskutečnila již v roce 2008. Tenkrát i tentokrát se setkala s úspěchem (někteří žáci běželi svou trať dvakrát).

     Výsledky a fotografie v sekci Pořádání.