V roce 2020 se Mistrovství a Veteraniády ČR uskuteční tak, jak to bylo letos a v minulých letech. Jedna významná změna tu ale je, a týká se Veteraniády, tedy mnohých z nás.

     A co je to za změnu? Veteraniády již nebudou otevřenými závody! Z důvodu stále většího počtu startujících bude od roku 2020 účast umožněna jen závodníkům s určeným umístěním v Rankingu veteránů. A co více, bude také docházet k omezování veřejných kategorií. Resp. je možné, že kategorie T a P nebudou vůbec. To znamená, že se někteří na Veteraniádu podívají již jen jako diváci. Hranice pro postup se bude lišit dle kategorie. Od D75 (10. místo) po H40 a H45 (80. místo).

     Snažte se tedy. Trénujte a nezapomeňte se hlásit na závody, kde si můžete své Rankingové umístění vylepšit. Pokud by se vycházelo z aktuálního Rankingu, tak se z našeho oddílu na Veteraniádu dostane jen Ivana Lošťáková a Petr Bílý. Kateřina Riby a Michal Žejdlík jsou jen pár míst za hranicí. Ostatní již velmi zaostávají.

     Veteraniáda: Mistrovství pro kategorie DH35 a výše.

     Ranking veteránů: Je dlouhodobý žebříček jednotlivců ve všech veteránských kategoriích. Do Rankingu veteránů jsou zařazeni všichni závodníci zaregistrovaní v sekci OB, kteří se zúčastní závodů zařazených do Rankingu veteránů, a kteří v daném kalendářním roce dosáhli věku minimálně 35 let. Každému závodníkovi se počítá 12 nejlepších výsledků v období posledních 24 kalendářních měsíců.