Za krásného podzimního počasí se uskutečnil první podzimní závod JO - krátká trať. Pořádali ho DOK (ve spolupráci s STB) ve Starých Splavech. Shromaždiště bylo v malém lesíčku vedle železniční zastávky. Parkoviště opodál. Jediným stánkem s jídlem byly Bretaňské palačinky, a měly úspěch. Na start to bylo něco přes kilometr. Z cíle zpět na shromaždiště ještě jednou tolik.

     Běželo se na mapě s názvem Na pancíři (1 : 10 000, 5 m, 2019) a byl to výřez z mapy Selská rokle, použité začátkem června pro ŽA a ŽB. Závodu se zúčastnilo hodně běžců ze středočeské oblasti, takže konkurence byla větší, než na oblastním závodě bývá zvykem.

     Nám se dařilo. Získali jsme tři vítězství: Ela Lošťáková v D10, Ivana Lošťáková v D40 a Martin Klein v H16. Druhé místo získala Martina Pavlová v D18. Třetí místo bral Petr Bílý V H50. Velmi dobře zaběhl Jakub Šašek v H12. Naopak mnozí měli problémy již na první kontrolu - cesta hned za mapovým startem se „prý“ stáčela nějak jinak, než bylo v mapě.

 

D10 (19)  2200 / 50 / 9
 1. Lošťáková Ela       19:43

D14 (24)  2500 / 80 / 10
 1. Balejová Julie (KAM)   20:44
 8. Lošťáková Sára      29:14

D16 (9)  2500 / 155 / 13
 1. Matyášová Kristýna (CHA) 26:51
 5. Žejdlíková Eliška     49:12

D18 (6)  2500 / 155 / 13
 1. Tymešová Anna (BOR)    36:04
 2. Pavlová Martina      39:03

D40 (23)  2500 / 145 / 12
 1. Lošťáková Ivana      31:25

H12 (38)  2800 / 105 / 11
 1. Mairich Martin (TJN)   21:09
 5. Šašek Jakub        24:27
xx. Čečrle Tomáš       DISK

H14 (23)  2700 / 85 / 11
 1. Heczko Erik (VLI)     20:02
12. Šimek Vojtěch       32:57

H16 (17)  3100 / 195 / 14
 1. Klein Martin       32:38
11. Haslinger Leopold     65:15
13. Šašek Jan         71:30

H45 (41)  3300 / 220 / 15
 1. Zuzánek Zdeněk (TJN)   30:04
 9. Žejdlík Michal      39:48
37. Šašek Jan         90:13

H50 (20)  2900 / 155 / 16
 1. Šritr Martin (TUV)    32:07
 3. Bílý Petr         39:03
 6. Pavel Petr        40:43
16. Bruner Luboš       50:40
20. Kovář Boris        86:39

H60 (6)  2600 / 165 / 11
 1. Průcha Miloslav (BOR)   37:21
 4. Eiselt Miloš       55:09

P (46)  2200 / 100 / 11
 1. Topol Milan (-)      24:23
15. Šašková Hana       32:58