Ve slavný den (1. května) jsme vyrazili na závody do Sokolova - západočeská oblast. Dopoledne byla krátká trať v příměstském lese. V lese byl občas dost hustý podrost. Skalky a prudký svah také nechyběly. Bylo poměrně chladno.
Díky druhé kontrole, kterou jsem lehce podcenil, jsem obsadil druhé místo. Kuba kategorii H21 vyhrál.

     Na odpoledne jsme se přemístili do města na přebor oblasti ve sprintu. Pěkný závod, ve kterém se střídal městský park se sídlištěm a nábřeží řeky Ohře. První konrolu jsem nabíhal na dvakrát, pak už to šlo. Ke konci jsem doběhl kolegu, za kterým jsem jsem poslední dvě kontroly doplandal do cíle. Jelikož mi soupeř neutekl do cíle mnoho, tak jsem vyhrál. Kuba také zvítězil. Tak jsme se stali přeborníky ve sprintu. Poté jsme vyrazili do Plzně na jinou nesportovní akci.