Na VH oddílu jsem zmiňoval vytvoření Rankingu veteránů (náhrada za veteránský žebříček). Ten by v budoucnosti měl mimo jiné sloužit k určení práva startu na Veteraniádách.

     V Soutěžním řádu je uvedeno: Soutěžní komise sekce OB může v Prováděcích předpisech omezit účast pořadím v Rankingu veteránů nebo jinými výkonnostními kritérii. Soutěžní komise sekce OB může na žádost klubu povolit závodníkovi start nad tato omezení.

     V Prováděcích předpisech je uvedeno: Právo startu mají závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.

     Takže SŘ ani PP nedefinují konkrétní umístění v rankingu jako podmínku k přihlášení se na Veteraniádu. Ale pravděpodobně je možno toto definovat až v rozpise(?). Takže uvidíme jak to bude, já předpokládám, že letos žádné omezení vyplívající z umístění v rankingu nebude.

     Přesto vám předkládám výpis oddílu LTP z Renkingu veteránů, tak jak byl k 31.12.2018 (sestaven podle výkonů v roce 2018 a2017). V tabulkách: celkové pořadí (bez rozdílu kategorie), pak jméno, umístění a počet závodníků v dané kategorii, body a nakonec koefficient.

 

  1. Gregorová Kamila         116928 9770
 80. Lošťáková Ivana   35/410 D40  71543 5978
 362. Riby Kateřina    92/335 D45  50490 4219
 686. Kovářová Alena    54/130 D55  36034 3011
 757. Kamírová Gabriela  182/335 D45  32523 2717
1191. Žejdlíková Jitka  277/335 D45  8450  706
1486.

  1. Rollier Baptiste         114211 9497
 311. Žejdlík Michal    77/461 H45  63107 5248
 367. Bílý Petr      39/268 H50  60255 5010
 537. Würz Bohuslav    141/461 H45  52310 4350
 551. Bruner Luboš     74/268 H50  51913 4317
 638. Würz Jiří      94/268 H50  48400 4025
 655. Pavel Petr      97/268 H50  47502 3950
 765. Kovář Karel     68/221 H55  43612 3627
 984. Eiselt Miloš     75/174 H60  36283 3017
1010. Kruschina Jan    243/461 H45  35415 2945
1408. Würz Martin     146/221 H55  21954 1826
1534. Šašek Jan      328/461 H45  16915 1407
1614. Kovář Boris     194/268 H50  13872 1154
1729. Kučera Martin    212/268 H50  9506  790
1770. Šimek Stanislav   215/268 H50  7850  653
1842. Klawun Kendray    28/43 H75  5823  484
2095. Martinec Pavel   447/461 H45  1125  94
2154. Hulha Karel     221/221 H55    0   0
2154.