V Deníku byl článek o sportování dětí. OB tam byl zmíněn jako jeden ze tří sportů s nárůstem členské základny. Přečíst si ho můžete zde. Informace v článku není úplně přesná. Dle poslední registrace (k 31.12.2018) měl ČSOS 13 486 členů z toho 5 658 ve věku do 18 let. To vše v 217 klubech. Z celkového počtu připadá 11 433 na pěší OB (84,7 %), zbytek na MTBO, LOB a Trail-O.