V sobotu se ve veltruském parku uskutečnil další závod ze série Pražské zimní ligy. Počasí bylo mrazivé, ale slunečné. Parkovalo se u hřbitova, na prezentaci to bylo asi 100 metrů a na start dalších 100 m (ten byl v Dórském pavilónu). Cíl byl v místě startu. Takže vše krásně pohromadě.

     Běželo se na mapě Veltruský park, v měřítku 1 : 10 000, s ekvidistancí 2,5 m. Vrstevnic na mapě moc nebylo, byla to placka. Stav odpovídal lednu 2019. Většinu zmapovaného prostoru zabírala pole. Další největší prostor patřil zástavbě a jen v celku malou část zabíral les. Přesto jsem měl na mapě téměř všechny kontroly v lese. Jedna kontrola byla i přímo u zámku.

     Pořadatelé připravili 4 tratě. Od nejdelší s reálnou délkou téměř 17 kilometrů (!) po nejkratší, která měřila jen 3,5 km. Já si vzhledem k netrénovanosti vybral trať dlouhou 7 km. Eliška si dala tu nejkratší. Na start závodu se postavilo úctyhodných 205 běžců.

     Běželo se mi vcelku dobře. Mapově to moc těžké nebylo. V polovině tratě jsem se dokonce cítil i zahřátý. Dvakrát jsem kontrolu hledal dříve (byl jsem vzhledem k prostoru, ve kterém se běželo, nějak naštelovaný na sprintové měřítko a ne na desítku).

     Hned na tomto svém prvním letošním závodě jsem měl na trati kontrolu, která svým umístěním aspiruje na zisk titulu „nejzajímavěji umístěná kontrola“ roku. Již popis byl netradiční – křížení vodoteče s jeskyní. A co to bylo? Pro znalce: zřícenina Egyptského kabinetu. Pro ostatní: imitace Egyptského kabinetu vystavěná v roce 1816 a téměř zničená v roce 1944. Jinak uměle vystavěný tunel nad vodním kanálem s přístupem po schodech ze shora nebo chodbou z boku. Viz fotky v galerii.

 

C (71)  16 k
 1. Pangrácová Anna (-)  39:48
 7. Žejdlík Michal     43:24

D (47)  9 k
 1. Lukavec Petr (SMR)   20:21
 7. Žejdlíková Eliška   25:20