Předposlední závod JO pořádal TJ SOK Turnov. Běžela se krátká trať na mapě Dupanda v okolí Alšovic.

Na této mapě jsme naposledy běželi před pěti lety. Centrum bylo v místní sokolovně, na start 2 km, počasí na běh ideální. Kopcovitý terén s výskytem starých břidlicových lomů, spousta závrtů, hrázek a podrostu.Závod byl odlišný, než na jaký jsme v JO zvyklí, většina kontrol byla umístěna v jámách, prohlubních, údolíčkách, tedy těžší dohledávky.

 

Břidlice slušně klouzala, proto děti HD 10 měli v lese značky se zákazem vstupu do některých míst. Vzhledem k tomu, že dámská trať D40 a muži H50,H55 měla stejnou trať, tak náčelník vyhlašuje oddílový mini přebor (Náčelník, Katka, Standa Šimek, Karel Hulha). Jako první se vrací z lesa a kolegiálně nás upozorňuje na důsledné dodržení vrstevnic. Ne vždy se mi to daří. U vyčítání zažívám šok, chybí mi všechny kontroly a jsem disk. Organizátoři měli problém s novými čipy. Později mohli vyčíst jen čas, ale bez mezičasů.

Nejlépe si vedli dorostenky a dorostenec a Miloš. Kája Žejdlíková v D18 byla první, Martinka Pavlová v D16 třetí., Kuba Bílý v D16 druhý, Roska Riby , která místo D16 zvolila D21K doběhla ve velké konkurenci šestá.

A nesmím zapomenout na Náčelníka, který nevyhrál jen oddílový mini přebor, ale ve své kategorii skončil třetí. Pochvalu určitě zaslouží i Philip H10, mapa pro děti nebyla úplně jednoduchá a popral se s tím statečně, a samozřejmě Petr Bílý, kterého o bednu připravili tři Norové a pan Škorpil (který mimochodem na shromaždišti máchal rukama tak zuřivě, že mi málem vyrazil zuby), skončil pátý. Výsledky najdete v Orisu.