Petr Novotny3
Je 18. března 2022, 9.15 hod. V ruce držím telefon a v optimistickém duchu si povídám s Petrem na různá témata a o tom, jak se těší na zítřejší první jarní orienťák. O několik hodin později přišla zpráva o jeho náhlém úmrtí. Zemřel ve věku 83 let, on i jeho rodina byly celoživotně spojeny s orientačním během a v letech 1971 – 1980 také s naším oddílem. Po ustanovení Československého svazu OB se stal prvním předsedou našeho oddílu v „nové“ historii OB. Pod jeho vedením se koncepce práce v oddíle zcela změnila. Započala tvorba speciálních map pro OB, pravidelné tréninky a soustředění, rozrůstala se členská základna, zejména mládeže, dostavily se i sportovní úspěchy na krajské i republikové úrovni. Skvěle fungoval kroužek OB při ZŠ Šanov II, který vedla jeho žena Maruška. Svojí vstřícností, pracovitostí a kamarádskou povahou dokázal Petr přitahovat do oddílu i dospělé členy. Na pohodovou atmosféru v oddíle si jistě vzpomenou i někteří dnešní členové oddílu. Nepřehlédnutelná je i jeho práce v Krajském svaz OB, kde působil jako předseda, aktivitou hýřil v metodické a mapové komisi ČSOB. Početná Petrova rodina (3 synové, 8 vnoučat, 4 pravnoučata) je také silně vázána na orientační běh a patří mezi nejúspěšnější OB-rodiny v ČR. V rodinné sbírce medailí jsou medaile z republikových soutěží, evropských i světových šampionátů. Mezi jeho koníčky nepatřila jenom rodina a sport, rád maloval obrazy, věnoval se hudbě, procestoval mnoho zemí a řadu let byl prezidentem Rotary Clubu v Hradci Králové.

Petře, děkujeme za vše, co jsi pro nás udělal, na skvělé kamarády se nikdy nezapomíná.