V bezprostřední blízkosti zámku Sychrov se konal poslední letošní závod žebříčku ještědské oblasti. Na mapě ‚U zámku‘ (měřítko 1 : 10 000, ekv. 5 m, stav 09/2021, A4) se běžela krátká trať. Kromě závodníků ještědské oblasti zde bylo dost závodníků i z východočeské oblasti. Ve výsledkové listině je uvedeno 565 startujících. Z našeho oddílu se jej účastnilo 9 závodníků.

Přijeli jsme asi hodinu před startem, obhlédli shromaždiště, vyzvedli popisy a rozhodli jsme se zůstat v autech. Ještě jsem stačil nakouknout do zahrady zámku a začali jsme se oblékat do závodního. Teplota okolo 6 stupňů byla pro běh dobrá, ale po cestě na start jsme trochu promrzli. Start byl vzdálen 1 200 m a byl na severním okraji mapy. Cíl byl o 200 m vedle.

Terén byl podhorský, spíše rovinatý, narušený četnými, místy velmi hlubokými erozními rýhami. Místy se probíhalo ostružiním. Po mapě bylo roztroušeno mnoho menších i větších hustníků. Některá rozhraní porostů byla malovaná jako zřetelná (černá tečkovaná čára), ale v lese to za běhu tak zřetelné nebylo. Některým závdníkům to dělalo problémy. Časté změny směrů vyžadovaly neustálé srovnávání mapy podle buzoly aby se odběhlo správným směrem, ale dalo se orientovat i podle hustníků a rozhraní.

Pořadatelé upozorňovali na to, že některé kontroly jsou blízko u sebe a máme si kontrolovat kódy. Na nepozornost doplatil Luboš, který orazil jinou kontrolu, a byl diskvalifikován. Třem našim závodníkům se podařilo umístit na stupních vítězů.

Výsledky:

D20  3.44 km, 140 m, 19 k (1)          
  1. Pavlová Martina          LTP 39:45
                                       
D45  2.92 km, 105 m, 16 k (26)         
  1. Vlastníková Lucie        JIL 33:17
 14. Kamírová Gabriela        LTP 44:11
                                       
H21K 4.93 km, 210 m, 24 k (7)          
  1. Bradáč David             LLI 51:28
  3. Eiselt Jan               LTP 52:50
  6. Hulha Lukáš              LTP 68:17
                                       
H45  3.63 km, 125 m, 17 k (29)         
  1. Krejčí Jaroslav          BOR 28:06
     Bruner Luboš             LTP DISK
                                       
H50  3.23 km, 125 m, 19 k (25)         
  1. Zuzánek Zdeněk           TJN 22:27
 10. Pavel Petr               LTP 34:47
 23. Martinec Pavel           LTP 53:26
                                       
H60  2.31 km,  65 m, 14 k (6)          
  1. Mareš Hynek              JEN 29:27
  2. Eiselt Miloš             LTP 31:16
  6. Hulha Karel              LTP 56:37