WODlogo
Ve středu 15.5. jsme slavili Světový den orientačního běhu, a jak jinak, než orienťákem. V  Zámecké zahradě jsme pro veřejnost připravili jednoduchou trať dlouhou 1,1 km na níž hledali účastníci podle mapy osm kontrol. Čas se sice měřil, ale protože šlo o to, aby si orientační běh vyzkoušelo co nejvíce lidí, tak se výsledky nevyhlašovaly. Dosažené časy si však můžete porovnat v protokolu, který najdete v části pořádání. Druhou atrakcí bylo bludiště. Na prostoru 15 x 15 m, jsme pomocí tyček a pásky vytvořili bludiště a v něm umístili kontroly. Bludiště se mohlo projít podle mapky čtyřmi variantami průchodu. Pro kontrolu byl použit systém Sport Ident. Bludiště se přítomným velmi líbilo a proto mnozí využili možnosti vyzkoušet si všechny čtyři varianty průchodu

Bohužel k nám nebylo počasí přívětivé a nelákalo rodiny s dětmi k procházkám v parku. Proto byla účast menší, než jsme původně očekávali. OB si vyzkoušelo pouze 39 dětí a rodičů.

Ti co tuto akci nestihli, mohou si bludiště vyzkoušet ještě v rámci Zahájení lázeňské sezony, v sobotu 25. nebo v neděli 26. května, kde se bude oddíl prezentovat stejným bludištěm v Zámecké zahradě. Najdete nás naproti prodejně Billa. Přijďte si to vyzkoušet, věříme, že se vám bludiště bude líbit.